Skip to main content

Musikterapi og Coaching

Dette er til dig som vil forandre noget i dit liv, sætte dig nye mål, få klarhed over en livssituation, opnå større modstandskraft, større indre ro, forbedre dit psykiske forsvar, og få ny handlekraft. Gennem YourVoice metoden vil du få redskaber til at nå ind til dig selv og få fat i din egen indre stemme. Således vil du blive bedre at stå fast i dig selv og navigere rundt i en omskiftelig verden.

Jeg kan bla. hjælpe dig med:

* Hvis du mærker mistrivsel i dit arbejde, studie  eller privatliv
*Savner et større psykisk selvforsvar
*Når du føler dig fastlåst i en situation og trænger til overblik om, hvordan du kan komme videre.
*Når du trænger til overblik og hjælp til at nære en større personlig udvikling
*Når der er svære overgange i livet og der trænges til hjælp til at bevare overblik og håndtere disse
*Når din selvtillid og din selvværdsfølelse trænger til et gennemført løft
*Når du har tanker og planer – og ønsker hjælp til at realiserer dem.At sætte dig nye mål, bryde uhensigtsmæssige vaner eller få nye handlemåder i dit liv!

musikterapi

Musikterapi & Coaching

Yourvoice metoden vil styrke din proces med at nå ind til din egen indre stemme. Det er en nærværende og meget givende proces, hvis du ønsker at forandre noget, sætte dig nye mål, bryde uhensigtsmæssige vaner eller  få nye handlemåder i dit liv.
Jeg inddrager kreative metoder, der vil hjælpe og som oftest endda overraske dig. Du vil igennem disse komme i kontakt med det, der kan være svært selv at få øje på.Sessionerne vil styrke dig og dine egne værdier kommer til at fremstå tydeligere. Det vil støtte og motivere dig i at leve dit liv i overensstemmelse med, hvem du er, og med det, du virkelig ønsker.

Hvad er Musikterapi?

Yourvoice metoden vil styrke din proces med at nå ind til din egen indre stemme. Det er en nærværende og meget givende proces, hvis du ønsker at forandre noget, sætte dig nye mål, bryde uhensigtsmæssige vaner eller  få nye handlemåder i dit liv.
Jeg inddrager kreative metoder, der vil hjælpe og som oftest endda overraske dig. Du vil igennem disse komme i kontakt med det, der kan være svært selv at få øje på.Sessionerne vil styrke dig og dine egne værdier kommer til at fremstå tydeligere. Det vil støtte og motivere dig i at leve dit liv i overensstemmelse med, hvem du er, og med det, du virkelig ønsker.
Behandling af sygdomme med musik og lyd har eksisteret i årtusinder i alle verdens kulturer. Det er en almindelig opfattelse, at musik kan påvirke mennesker fysisk, psykisk, eksistentielt og socialt.

Musikterapi som fagligt begreb og som klinisk praksis med afsæt i moderne forskning, er blevet udøvet i den vestlige verden i de sidste ca. 50-60 år.

- Forstærke sociale færdigheder (i samhørighed og kontakten)
- Opbygge selvtillid og selvværd
- Øger vigtige hormonstoffer (dopamin , serotonin etc)der bidrager til forbedring og vedligeholdelse af kognitive såvel som kropsfunktioner)
- Dæmper stress, angst og uro.
- Forbedrer kommunikationsevner
- Forstærker kreativiteten
- Det øger også appetit når den har været for nedadgående(ser jeg tit)
-Bringer personen ud af isolation (især når der ikke er sprog tilstede)via det kommunikative gennem musikken
-Forbedrer koncentration og hukommelse
- Støtter psykisk og fysisk udvikling
- Forbedrer livskvaliteten
- Opbygger begejstring og glæde
- Kan fungere som en ramme og holdepunkt når livet gør ondt, eller død og sygdom optræder.

I det musikalske samspil mellem musikterapeuten og dig udløses der vigtige hormonstoffer der øger både dine kognitive funktioner og påvirker din fysiske, psykiske, eksistentielle og sociale tilstand. . Det er en følelsesmæssig form for kommunikation.

Musik kan også påvirke kroppen direkte, fordi musik og lyd er fysiske svingninger. Via den resonans (medsvingning), der opstår, kan musik påvirke f.eks. muskelfunktioner, puls, vejrtrækning og hjerterytme.

Endelig er musik også et socialt fænomen, og musikaktiviteter kan skabe oplevelser af sammenhæng og fællesskab i større eller mindre grupper.

I musikterapien arbejder jeg blandt andet med at med at vække og anvende alle former for ressourcer jeg får øje på. Alt tæller - selv det mindste lille slag på en tromme eller anslag på klaver, guitar, nynnen med osv osv .

Musikterapi både kan tilrettelægges individuelt og i mindre eller større grupper.

Behandling med både musikterapi og musik som medicin har ingen bivirkninger.

For nogen er det bedst med individuel musikterapi da de her får den absolut fulde opmærksomhed og bliver set og hørt og derfor kommunikeret med helt på deres præmisser. Hos flere kombineres det med også at deltage i gruppe musikterapi.

Musikterapi er en gennemgribende arbejdsmetode der matcher og forløser især det menneskelige følelsesliv. Musik anvendt bevidst højner kontakt kommunikation, relation og styrker livsmodet.Dermed bliver musik også en fysisk (medicinsk) og ikke kun psykisk ressource.

Ved demens eller andre funktionsnedsættelser

I opmærksomt nærvær møder jeg den personens reaktioner ved at fokusere på arousal-regulering. Jeg arbejder især med at arbejde at berolige hvis der er angst eller stress tilstede, eller, hvis fx den demensramte er i en lav-arousal tilstand, med gradvist at anvende flere og flere stimulerende musikalske elementer. Med et afbalanceret arousalniveau er det muligt at være fokuseret og koncentreret og således at erindre og genkende. Det er her, det er muligt at opbygge en relation og få en kontakt og således at give personen mulighed for at opleve sig mødt og forstået.
Dette er selve grundlaget for at føle sig som en del af et fællesskab og få dækket psykosociale behov. Den positive psykiske forandring, der herved skabes, er formodentlig årsagen til, at effektforskningen påviser en reduktion af neuropsykiatriske symptomer hos demensramte i musikterapi
Ved unge med funktionsnedsættelser (eller unge af sind) virker det bedst med at skabe et højt arousalniveau og vække begejstring. Der kan give dem mulighed for at udtrykke al den livskraft der bor indeni dem. Glæden derved viser sig tydeligt i deres kropssprog og deltagelse ved mimik eller i at spille med osv.

Til dem uden sprognedsættelse

Her anvendes musikken bevidst til at styrke den personlige udvikling og forståelse af livshistorien.
Musikalske færdigheder er ikke nødvendige selvom de er en fordel men det vil klart være en fordel at kunne relatere til musik og kende til glæden ved den.
Musikterapi som personlig udviklingsvej vil være ideel til at støtte op om både svære perioder eller livserfaringer der kalder på at åbne hjertet og komme i større kontakt med kroppen.
At synge er fx en meget fysisk aktivitet og at kombinere det følelsesmæssige med kropskontakt er meget oplivende forløsende og styrkende. Det kan være et powerredskab til at holde ud i de udviklingsperioder der kommer. Selv de HELT svære. Tænk bare på sorte mennesker hvordan de har anvendt musikken til at bære den uhyrlige smerte de har mødt.

Musikterapi for børn

Jeg har igennem det meste af mit voksenliv arbejdet med børn unge og voksne både indenfor normal området og især en del med de mennesker med særlige behov og udfordringer. Jeg har en (måske )medfødt evne til at møde de mennesker jeg møder og arbejder med ,hvor de er .
Jeg er selv som person det jeg kalder en “udadvendt indadvendt”. Dvs jeg har begge sider i mig. Både den særligt sensitive (den bruger jeg meget til at tune mig ind på de mennesker jeg arbejder med )
Og den mere robuste udadvendte.

Jeg er også meget bevidst om hvad jeg skal skærme mig fra og hvad jeg sagtens kan klare.
Hvad der kan beskytte når indtrykkene bliver for overvældende .
Den bevidsthed kommer mig til stor gavn til at kunne hjælpe andre med at opnå det samme,
Jeg har en legende kreativ forløsende tilgang, og musikterapi som redskab, har vist sig at have særligt meget at byde på her. Det var da også det der førte mig til Aalborg fra min oprindelige bopæl i København . (Arbejdede på det tidspunkt med børn unge med særlige behov i institutionen LAVUK.)Var på det tidspunkt pædagog ansat og også støttepædagog for ung pige med særlige behov )
Var derudover leder af kunstværksted og stod også for musikholdende dér .
Jeg bemærkede alt det helt særlige musik som redskab kunne gøre for børn og unge med mange forskellige handicaps, sensitiviteter og særlige behov. Nysgerrigheden for at forstå hvordan og hvorfor på et dybere plan, medførte at jeg valgte at flytte til Aalborg for at tage musikterapi uddannelsen på Aalborg universitet.
Jeg arbejder til daglig som selvstændig musikterapeut i virksomheden “yourvoice”. Og har her udviklet metoder der udvikler og åbner på adskillige planer.
Min erfaring er at kontakten er det vigtigste i alt hvad jeg laver med mennesker.
Kontakt mig hvis du yderligere spørgsmål i forhold til dit barn.

Ingen one size fit all løsninger!

Individuel tilpasset undervisning, nærvær og autencitet.

Pakke 1

kr 700

45-55 min

Beløbet bedes betalt kontant eller på konto nr. 9163-0749 536 314 

Eventuelt aflysning skal ske senest 24 timer før.

Pakke 2

kr 500

30 min

Beløbet bedes betalt kontant eller på konto nr. 9163-0749 536 314 

 Eventuelt aflysning skal  ske senest 24 timer før.

Ved køb af klippekort gives 15 % rabat til studerende og kontant hjælp brugere.

Jeg har været tryg ved at det var dig der havde overblikket som coach. Jeg er især glad for at du har det historiske perspektiv med! Jeg har fået mere selvværd og overblik over hvad der bidrager til at gøre mig mere tydelig og få mere selvværdsfølelse.
Jeg har rykket mig fra at være bekymret frustreret, til at tænke mere klarsynet og være tilstede og gå med det der er. Tage en ting af gangen!”

Marianne Nielsen

Jeg har været tryg ved at det var dig der havde overblikket som coach. Jeg er især glad for at du har det historiske perspektiv med!Dvs. min relation til omverden, og det som har været. At vi er en del af en historie i verden. Du sørgede for at holde samtalen på sporet hele tiden. Det kan være svært selv at gøre når man fortæller. Følelser og tanker og hvordan man forholder sig til dem har været et stort emne for mig.Jeg er blevet mere klarsynet, og har fået nye ressourcer. Godt også at skrive ned undervejs. De ting vi taler om og det jeg lærer om mig selv og min omverden. Det holder mig fast.-Jeg er fx blevet klar over at jeg vil arbejde på at passe bedre på mig selv. At det er vigtigt.

Den kognitive diamant du præsenterede mig for har været meget nyttigt og praktisk anvendeligt for mig i min hverdag.Det er et fantastisk redskab. Hjælper mig til ikke at gå for meget i det følelsesmæssige alene med at opveje det med en nu mere bevidstgjort adfærd der dermed giver mig mulighed for at ændrer tanker og følelser. Godt at få overblik over hvad der er tanker og hvad der er følelser. Tanker kan drive rundt med en og være hårde. Så har fået mere balance.

De kreative øvelser var nye for mig og jeg kunne godt mærke at de talte til fantasien og sanserne. Især det med skriveprocesserne hjalp mig til at få overblik og få noget frem fra det underbevidste. Det var svært, men ja nyttigt og hjælper mig til også at anvende sanser og ikke kun tanker.

Marianne Nielsen

Find ind til det der er din egen indre stemme.

Sæt dig nye mål, bryd uhensigtsmæssige vaner og få nye handlemåder i dit liv!