Skip to main content

Passion og baggrund

Fra barnsben spillede jeg på alt, jeg kunne spille på, af min fars tobaksdåser, køkkenskåle, glas, flasker eller min mors guitar. Med mine søskende øvede jeg mange sange som vi lærte udenad. Musikken virkede som en transformator, livgivende og opløftende. Gennem livets op- og nedture lagde  musikken sig som et “lydvarme-tæppe”  omkring mit liv.

Siden det er min erfaring, at dette lydvarmetæppe, er det der har holdt mig psykisk balanceret trods de mange til tider benhårde hændelser, man kan møde på sin vej er jeg nået frem til, at dette vil jeg dele med andre.

Musikken, kreativiteten, de dybere spørgsmål, som kan give pejlemærker, fungere som vejvisere, og som fyrtårne.

Glæden over samtalekunsten lærte jeg fra min far, som var et meget konverserende menneske med en dybde og evne til at starte berigende dialoger. Herigennem lærte jeg, at man ved at stille de rigtig gode spørgsmål og ved en ægte søgen kan komme nærmere løsninger på de ting, man tumler med, og som man undrer sig over. Spørgsmål som man gerne vil forstå eller forholde sig til – også for bedre at  kunne bevare sin integritet og psykiske balance.

At nedfælde egne sange, tanker, digte af og til med akkorder til bliver muligt, når man via det sansende kombineret med de dybere spørsmål får sans og samling på, hvem man egentligt selv er – også i forhold til sine omgivelser. Det er jo en vekselvirkning.

Alle mennesker har en historie at fortalle

Lad mig hjælp dig på din

Musik Rejse

Mere, mere Mere

Min Mission

Your Voice måtte blive navnet på det, som jeg nu ved, er det vigtigste for ethvert menneske: At kende sig selv og ikke mindst sin indre stemme. Det kan man gøre konkret gennem stemmetræning og/eller brug af instrumenter og via den dialogiske form, som coaching er. Coaching i denne kontekst som en særlig kreativ form, der taler til det umiddelbare og nysgerrigt undersøgende og mindre som intellektuelle analyser og overvejelser.

Jeg har igennem en del livserfaringer, uddannelser og overvejelser hermed skabt et musikpsykologisk coachende koncept.Jeg anvender konkrete og givende redskaber, der kan afklare nye veje at gå. Veje man ikke alene ved tankens kraft kan tænke sig til.Udtrykket at komme til “sans og samling” giver mening i denne sammenhæng. Som et vigtigt element vil de redskaber, jeg anvender, tale til det sansende. Hvordan man som person oplever sig selv i verdenen vil blive tydeligere og dermed lettere at forholde sig til og finde samling på.

Carmen Connie

Musikterapeut og coach

[nectar_portfolio layout=”3″ category=”all” project_style=”1″ load_in_animation=”none”]